AFEER
All our energy for our consumers
English

INFO CONSUMATORI

Taxa radio-TV în factura de energie: obligații de plată, scutiri și sancțiuni
Laurențiu Urluescu, membru Comitet Director AFEER 

UPDATE: avand in vedere intrarea in vigoare de la 1 februarie 2017 a Legii nr. 1/2017 ca elimina din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune prevederile ce stabilesc această obligație, persoanele fizice si juridice nu mai trebuie sa plateasca taxa Radio-TV dupa data de 1 februarie 2017

Persoanele fizice, cât și cele juridice cu sediul social în România, sunt obligate legal să plătească, lunar, o taxă radio-TV, care este inclusă în abonamentul la energie electrică. Furnizorii impliciți de energie electrică: Electrica, CEZ, Enel, E.ON au fost mandatați legal, de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, să colecteze această taxă.
Urmare a reclamațiilor primite mai ales din partea agenților economici, furnizorii de energie au subliniat, în repetate rânduri, că nu ei sunt cei care au instituit aceasta taxă și nici nu au stabilit valoarea și condițiile de încasare.
În cadrul campaniei, desfăşurată sub deviza “Un consumator informat este un consumator protejat!”, AFEER vine în sprijinul tuturor consumatorilor, cu informaţii și explicaţii pe tema taxei radio-TV inclusă în factura de energie electrică.
Baza legală a taxei radio-TV este Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în1999, și Hotărârea Guvernului României nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, respectiv Hotărârea nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.
Introducerea taxei radio-TV în factura de energie electrică a consumatorilor a dat naștere la numeroase discuții. Dacă în lege este prevăzută obligația achitării acestei taxe de către posesorii de receptoare radio/TV, hotărârile de guvern privind aplicarea legii instituție obligația indiferent de posesia respectivelor receptoare.Prin receptor radio se înţelege orice aparat care poate recepţiona programele de radio, respectiv: radio la domiciliu, in maşina personală, telefon mobil, calculator, iPoduri sau orice alte aparate de natura celor care pot recepta în orice mod programele radio, precum şi abonamentele la cablu TV.
Curtea Constituțională a declarat, prin decizia 448/2013, că dispozițiile art. 40 alin (3) din Legea nr. 41/1994 sunt constituționale doar în măsura în care taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și de televiziune se aplică numai persoanelor care beneficiază de aceste servicii.
În vederea clarificării unor aspecte privind taxa radio-tv, se impun următoarele precizări:
 

Pentru persoane fizice:
 

- TAXA RADIO
o   este obigatorie de a se plăti de către toate familiile din România (prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, soţia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună). În această categorie se încadrează și persoanele fizice care locuiesc singure;
o   taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa prin furnizorii impliciți de energie electrică, o dată cu plata energiei electrice consummate;
o   persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune
 

SCUTIRI
• sunt scutite de la plata taxei radio: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale (eroi martiri si luptatori in revolutie, veteran de razboi, persoane persecutate conform Legii 118/1990, personalului armatei participant la acţiuni militare – OUG82/2006, etc);
• persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa radio la adresa unde au domiciliul stabil iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa radio dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure;
• persoanele fizice sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune în baza unei declaraţii pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se deţin receptoare radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, iPoduri sau orice alte aparate de receptare a programelor radio, precum şi abonamentele la cablu TV. Declaraţiile pe propria răspundere, date de persoanele fizice pentru exceptarea de plată a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, se vor reînnoi şi depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima declaraţie depusă
 

 SANCȚIUNI
•  Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu deţine receptoare radio constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.
 

PENALITĂȚI
• Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele fizice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere
 

- TAXA TV
o este obligatorie de a se plăti de către toate familiile din Romania, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare TV (prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, soţia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună). Aici se încadreaza și persoanele fizice care locuiesc singure;
o Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa prin furnizorii impliciti de energie electrica, o dată cu plata energiei electrice consumate;
o Persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Televiziune - TVR .
 

SCUTIRI
• sunt scutite de la plata taxei radio TV: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
• persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa TV la adresa unde au domiciliul stabil iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa TV dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure;
• persoanele fizice sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziuneteleviziune în baza unei declaraţii pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se deţin receptoare radio TV la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, iPoduri sau orice alte aparate de receptare a programelor radio, precum şi abonamentele la cablu TV. Declaraţiile pe propria răspundere, date de persoanele fizice pentru exceptarea de plată a taxei pentru serviciul public de televiziune, se vor reînnoi şi depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima declaraţie depusă.
 

 SANCȚIUNI
• Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu deţine receptoare TV constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.
 

PENALITĂȚI
• Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune persoanele fizice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere
 

Pentru persoane juridice
 

- TAXA RADIO
o este obigatorie de a se plăti de către toate persoanele juridice cu sediul în România (incluzând microintreprinderi, filiale, sucursale, subunități fără personalitate juridică reprezentante ale firmelor cu sediul în strainătate);
o Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa prin furnizorii impliciți de energie electrică, odată cu plata energiei electrice consummate;
o Persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune în contul RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucuresti.
 

SCUTIRI
• sunt scutite de la plata taxei radio: asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
• având în vedere decizia 448/2013 a Curții Constituționale societatile care pot dovedi că nu beneficiază de serviciul public de radiodifuziune, nu vor plăti această taxa.
 

 PENALITĂȚI
• pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele fizice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere;
• fapta persoanei juridice de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pr pe o perioadă de 1 an.
 

TAXA TV
o este obigatorie de a se plăti de către toate persoanele juridice cu sediul în România (incluzând microîntreprinderi, filiale, sucursale, subunități fără personalitate juridică,reprezentante ale firmelor cu sediul în strainătate);
o taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa prin furnizorii impliciti de energie electrica, odată cu plata energiei electrice consummate;
o persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Televiziune.
 

SCUTIRI
• sunt scutite de la plata taxei TV: asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
• având în vedere decizia 448/2013 a Curții Constituționale și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2012 privind constituționalitatea art. 40 alin. 3 din legea 41/1994, se societatile care pot dovedi că nu beneficiază de serviciul public de televiziune, nu vor plăti această taxa.
 

PENALITĂȚI
• pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune, persoanele fizice obligate plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere;
• fapta persoanei juridice de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pr pe o perioadă de 1 an.
În final, atragem atenția că majoritatea furnizorilor de pe piața concurențială nu sunt mandatați ca și colectori ai taxei radio-TV, urmând ca plata obligațiilor să fie făcută direct de către consumatori în contul SRR sau TVR. Este dealtfel de avut în vedere că termenul de prescripție care se aplică pentru taxa radio/TV este de 3 ani.

 

Schimbarea furnizorului de energie: avantaje si dezavantaje pentru consumatorul casnic și noncasnic

Daniel Pintilie, membru Comitet Director AFEER

Piața de electricitate se caracterizează printr-o dinamică permanenta, atât din punctul de vedere al numărului participanților (producători, furnizori, consumatori, traderi), a serviciilor oferite de furnizori, dar și din perspectiva evoluției prețului la energie. În acest sens, toți consumatorii ar trebui să fie conștienți de avantajele pe care le oferă piața de energie și contextul legislativ, în orice moment.

Informarea și educarea consumatorilor este esențială. Oferă consumatorilor un avantaj imediat la momentul căutării și alegerii unui nou furnizor de energie. Ulterior, acest avantaj se va reflecta în costuri scăzute cu electricitatea și o poziție contractuală corectă si confortabila pentru ambele părți.

De cealaltă parte, furnizorii vor înțelege că pentru a fi atractivi in fata consumatorilor, trebuie să devină competitivi si să-si crească diversitatea și calitatea serviciilor oferite.

Schimbarea furnizorului pentru consumatorul casnic

Avantaje:

- La un consum relativ scăzut (sub 200-300KWh/lună), nu există avantaje financiare evidente care să justifice ieșirea din zona tarifului reglementat;
- În viitorul apropiat, odată cu liberalizarea totală a pieței de energie, posibilitatea negocierii directe a prețului electricității va deveni un avantaj comercial și pentru consumatorii casnici. În același timp, în paralel, consumatorii vulnerabili, cu situații sociale dificile, vor beneficia in continuare de tarife reglementate și astfel vor fi protejați de modificările pieței;
- Oferă posibilitatea de a alege un furnizor mai atent la solicitările/ nevoile consumatorului, care să îi explice cum pot fi soluționate sau chiar să îl ajute în acest sens.

2. Dezavantaje:

- Odată ieșit de sub umbrela protecției tarifului reglementat, consumatorul casnic nu se mai poate întoarce la acest tarif reglementat. Există, in acelasi timp și riscul de a nimeri un furnizor neserios care să nu-i poate oferi continuitate în furnizarea energiei;
- Va fi expus în permanență riscurilor evoluției prețului la electricitate fără nici o protecție reală din partea statului;
- Va fi responsabil cu identificarea de noi furniziori și cu negocierea contractelor viitoare, ori de cate ori va dori schimbarea furnizorului;

Schimbarea furnizorului pentru consumatorul noncasnic

Avantaje:

- Permite obținerea unei oferte mai bune de preț;
- Permite renegocierea tuturor condițiilor contractuale importante (termen de plată, condiții de reziliere etc);
- Pe parcursul derulării contractului, dacă este nemulțumit, consumatorul noncasnic poate cere alte oferte din piață și, ulterior, poate schimba din nou furnizorul de energie;
- Legea ofera protecție și flexibilitate maximă consumatorilor noncasnici; aceștia își pot schimba lunar furnizorul, fără restricții.

Dezavantaje

- In lipsa unei informări corecte, există riscul colaborarii cu furnizori neserioși care pot complica relația contractuala.

Pe termen lung, posibilitatea schimbării furnizorului de energie, atât de către consumatorul casnic, cât și de cel noncasnic, reprezintă un avantaj evident pentru întreaga piață. Cu o informare corectă și permanentă a consumatorilor, piața de furnizare de energie electrică din România se va putea maturiza și își va calibra raporturile de forță într-un mod transparent și competititv pentru toți membrii săi.

Schimbarea furnizorului de energie: Atenție la capcanele contractuale!

Ați primit o ofertă atractivă ca preț, dar și servicii din partea unui furnizor de energie electrică? Merită să acordați toată atenția, schimbarea furnizorului este binevenită dacă este în avantajul dumneavoastră, dar atenție că aceste oferte pot să cuprindă unele artificii, care la o primă vedere par că scad factura, dar care sunt, de fapt, incorecte. Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, în cadrul campaniei de informare a consumatorilor, atrage atenția asupra capcanelor schimbării furnizorilor de energie și vine în întâmpinarea dvs. cu informaţii utile cu privire la facturi, oferte, servicii personalizate.

Reprezentanții AFEER semnalează existența unor ofertele promovate în piață care nu cuprind taxa radio-tv, certificatele verzi sau contribuția de cogenerare. Facturile de energie cupringd obligatoriu aceste componente! Orice promisiune de neplată a unor taxe venită din partea anumitor furnizori este de neonorat și este făcută doar să va atragă în cursă și să le deveniți clienți! Deşi unele oferte par atractive la prima vedere, este bine să vă asigurați că aveți condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului.

În relația contractuală cu furnizorul, trebuie să fiți atenți la preţ, condiții de plată, durată contract, precum și la garantarea clauzelor contractuale, drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv la clauzele penalizatoare. Alte clauze contractuale care necesită atenție sunt: obligația furnizorului de a actualiza cantitatea de energie ce urmează a fi cumpărată și prognoza structurii consumului,; acele clauze care produc efecte și după încetarea contractului;, condițiile în care părțile pot renegocia clauze din contract.

Reprezentanții AFEER evidențiază o serie de capcane ce pot să apară în demersul de schimbare a furnizorului de către consumatorii casnici/industriali, care au fost grupate în următoarele categorii:

Capcane tehnice (valabile pentru ambele categorii de consumatori):

Furnizorul nu poate:
- influența numărul sau/și durata întreruperilor;
- influența calitatea energiei electrice;
- modifica prin contractul de furnizare timpul de realimentare sau orice parametru tehnic ce ține de ATR.

Capcane contractuale:

1. Furnizorul nu poate scuti clientul de la:
- plata certificatelor verzi (obligație prin lege);
- plata contributiei contribuției de cogenerare (obligație prin lege);
- plata taxei radio-TV (obligație prin lege);
2. Tarife cu costuri ascunse sau adiționale;
3. Preț nesustenabil;
4. Termene de plată nesustenabile;
5. Clauze de reziliere a contractului de către consumator ce pot împiedica schimbarea furnizorului;
6. Clauze de reziliere a contractului de către furnizor.

Alte capcane:

- Consumatorul captiv odată trecut în piața liberă nu se poate întoarce în “captivitate” unde beneficiază de prețuri ale EE reglementate;
- Seriozitate: furnizorul, deși este plătit de consumator, nu se achită față de distribuitorul care îl deconectează pe clientul său;
- Subvenții încrucișate energie-gaz sau alte produse;
- Oferte “promoționale”: contract pe termen lung la care prețul este agreat doar pe o perioadă mai scurtă, urmând să fie negociat ulterior;
- Oferte de produse exotice, care nu sunt explicate consumatorului sau care nu sunt sub controlul consumatorului (hedging, swapuri, import, etc) .

Cum poate scădea factura la energie ?

Odată cu liberalizarea pieţei de energie, a fost finalizat și cadrul legal care permite tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să uzeze de dreptul său de eligibilitate. Cu alte cuvinte, să îşi aleagă furnizorul de energie pe care îl doreşte, negociind și încheiind direct cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Un furnizor responsabil îl va ajuta întotdeauna pe consumatorul său să-şi eficientizeze nu numai consumul, ci şi factura!

În principiu, cel mai ieftin ”curent” este cel pe care nu-l consumăm. Dar, acesta este numai un principiu! Pentru că, în ceea ce priveşte energia electrică, acest principiu nu este întocmai aşa. Pentru energia electrică ”comandată” dar neconsumată se plătesc ”penalităţi” foarte mari.

De exemplu, o uzină ce produce şuruburi estimează că va consuma 10 MWh pe oră între orele 08.00 şi 12.00, apoi nu mai consumă deloc pentru că este pauză de masă, iar de la ora 13.00 la ora 16.00 consumă iar 10 MWh/h, după care, până a doua zi la ora 08.00 nu mai consumă deloc, pentru se termină ziua de lucru.
Astfel, uzina introduce perturbaţii în sistemul energetic: consumă 10 MWh, întrerupe consumul pentru o oră, iar consumă câteva ore, iar nu mai consumă deloc. La nivel de sistem energetic, cineva (un grup energetic) trebuie să pornească la ora 08.00, să se oprească la 12.00, să repornească la 13.00 şi să se oprească apoi, la ora 16.00, pentru 14 ore! E ca şi cum am tot băga şi scoate ceva din priză! Sigur că riscă să se strice! Ce se întâmplă când fabrica îşi schimbă programul de lucru (care va începe la ora 07.00, pauza de masă – de la ora 11.00, iar programul de lucru se încheie la ora 15.00) şi uită să anunţe furnizorul de energie? La un moment dat va avea 10 MWh pe care i-a comandat dar pe care nu-i poate consuma, după cum, într-un alt moment, va avea nevoie de 10 MWh, pe care nu i-a comandat! Evident, toate aceste perturbaţii în sistemul energetic se plătesc!

Astfel, pentru a ajuta sistemul energetic, dar şi participanţii la piaţă, a apărut Piaţa de Echilibrare, Operatorul Pieţei de Echilibrare, Partea Responsabilă cu Echilibrarea (PRE).

De aceea, un consumator care doreşte să treacă de la regimul reglementat la regimul concurenţial sau doreşte să îşi schimbe furnizorul, trebuie să fie atent nu numai la preţ, condiţii de plată sau durata contractului, ci şi la alte detalii comerciale, precum obligaţia de a actualiza cantitatea de energie ce urmează a fi cumpărată.

Cum energia electrică are o caracteristică specială - nu se poate stoca! -, în fiecare secundă, ceea ce se produce trebuie să fie egal cu ceea ce se consumă. Pentru ca un consumator să îşi minimizeze costurile cu achiziţia de energie electrică, trebuie să informeze furnizorul cu privire la cantitatea de energie electrică pe care o consumă şi asupra oricărei modificări care poate apărea în consum.

Furnizorul trebuie să ştie câtă energie trebuie să cumpere sau să vândă pentru fiecare client din portofoliu, dar trebuie să aibă şi timp, să reacţioneze cât mai repede şi să vândă surpulul de energie sau să cumpere mai multă energie, în funcţie de informaţia primită de la client. Dacă furnizorul are aceste informaţii, va achiziţiona energia, de exemplu, de pe piaţa spot (Piaţa pentru Ziua Următoare – PZU). Dacă nu le are, atunci surplusul de energie va fi vândut pe piaţa de echilibrare la preţuri ce ajung şi la 0,1 lei/MWh sau va achiziţiona energia necesară de pe aceeaşi piaţă, la preţuri ce pot ajunge şi la 400 lei/MWh. Evident, la rândul său, furnizorul va include aceste costuri suplimentare în factura clientului.

Astfel, pentru a reduce factura, un consumator trebuie să aibă o relaţie foarte apropiată cu furnizorul său, să-i transmită imediat toate modificările în consum. În acest fel, va plăti mult mai puţin pentru perturbaţiile pe care le introduce în sistemul energetic şi, evident, îi va scădea factura!

Pe de altă parte, furnizorii au obligaţia de a actualiza prognoza structurii consumului. Lunar, aceştia trebuie să transmită, prin intermediul PRE-ului din care fac parte, către Transelectrica, toate modificările cu privire la intrările şi ieşirile de consumatori finali din portofoliu propriu. Transelectrica trebuie să verifice că toţi consumatorii din România au un furnizor de energie electrică, iar consumul lor de energie va fi contabilizat/măsurat de cineva: măsurat de distribuitor şi facturat de furnizor.

Curba de consum a fiecărui consumator (profilul orar) poate înregistra modificări pe parcursul timpului, peste ceea ce s-a estimat inițial. O informare constantă a furnizorului privind aceste modificări și o analiză periodică a acestor informatii pot conduce la reducerea pierderilor de ambele părți și automat se pot reflecta într-un preț mai bun oferit consumatorului final.


Revenind la obligația de a actualiza cantitatea de energie ce urmează a fi cumpărată, atenție la următoarele:

- există prevederi contractuale care stabilesc o cantitate de energie contracată care poate fi lunară sau anuală. În cazul în care consumatorul nu consumă cantitatea de energie respectivă, acesta poate avea costuri suplimentare sau nu poate denunța contractul decât cu plata unor despagubiri. Exemplificăm : 1. actualizarea cantității contractate poate să nu fie permisă( în situatia în care furnizorul vrea să blocheze clientul) și dacă clientul vrea să schimbe furnizorul înainte să fi consumat cantitatea contractată, el să fie obligat la plata energiei contractate chiar dacă nu a consumat-o; 2.clientul contractează o cantitate lunară și orice diferență dintre cantitatea contractată și cea consumată să fie însoțită de plata unor penalizări/ majorări. Nu este ilegal, dar trebuie evaluată corect clauza.

Clauze care produc efecte dupa încetarea contractului :

- penalitățile pentru plata cu întârziere a facturilor se emit după data încetării contractului. Practic, un client care are întârzieri la plată, dacă rămâne la același furnizor scapă de calculul de penalități prin efectul prescrierii dreptului furnizorului de a le calcula la trecerea a trei ani. Dar, dacă clientul decide să denunțe contractul, furnizorul îi va emite facturi pe trei ani în urmă pentru plata cu întârziere. Data de emitere a facturilor de penalizare/ periodicitatea poate să nu fie trecută în contract și să țină de "bunavoința" furnizorului !

Clauze care permit schimbarea prețului declarat ferm sau ieșirea din contract :

- prețul contractului este aparent ferm dar nu se garantează cu nimic menținerea acestuia. În contract, în mod uzual, în articolele din final se precizează că în cazul unor circumstanțe economice, tehnice etc se poate "modifica prețul contractului astfel încât să se restabilescă echilibrul inițial", cu precădere în sensul creșterii prețului.

- se stabilește prețul , dar furnizorul poate ieși oricând din contract cu un preaviz scurt dacă prețurile lui de achiziție din piata angro cresc. Clientul se va regăsi în piață într-un moment nefavorabil și va trebui să accepte un preț mai mare indiferent ce furnizor va alege

În cazul în care prețul este ferm, furnizorul garantând menținerea prețului și derularea contractului prin clauze ferme / instrumente de garantare , nu se trec clauze care să permită ocolirea acestor obligații, atunci situația este diferită, în discuție fiind o înțelegere comercială fermă cu asigurarea riscului.

Este important sa se regăsească în contract clauze echilibrate, ce se aplică dacă este posibil identic părților în cazul în care nu își îndeplinesc obligațiile, să fie clar definite toate penalizările/majorările/compensațiile/daunele. Dacă modul de calcul este clar, sunt clar definite condițiile de aplicare pentru clauzele penalizatoare, sunt clar definite sumele de plată, termenele de plată, termenele de execuție a prestațiilor, obligațiile, condițiile de denunțare unilateralaă a contractului sau de reziliere în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplineste obligațiile atunci nu numai că sunt șanse mici să apară probleme, dar și dacă apar în instanță se va obține o sentință rapidă și previzibilă.

 

A fost emis un nou contract cadru pentru furnizarea energiei electrice pe piaţa reglementată – ce trebuie să ştiţi despre acesta?

Mirela Dima, Director Executiv,
Membru al Directoratului CEZ Vânzare

Luna iunie a venit cu noutăţi în ceea ce priveşte reglementările din domeniul furnizării energiei electrice. Trebuie să ştiţi că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a emis un nou contract cadru de furnizare care să stabileasca termenii colaborarii dintre dumneavoastră şi furnizorul desemnat pentru aria geografică în care aveţi locul de consum, conform legislaţiei în vigoare.

În calitate de consumator care nu a uzat de eligibilitate este important să ştiţi că:
- Modelele de contracte aprobate prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 451/24.06.2015 (Anexa 1 si Anexa 2) au intrat în vigoare cu data de 01.07.2015 şi stau la baza reglementării raporturilor dintre dumneavoastră şi furnizor în ceea ce priveşte condiţiile de consum, facturare şi plata energiei electrice;
- În mod normal, orice contract cadru poate fi completat - în funcţie de particularităţile colaborării dintre dumneavoastră şi furnizor, cu condiţia ca aceste completări să nu fie contrare prevederilor din contractul - cadru şi din actele normative aplicabile, în vigoare;
- Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă (Anexa 4) completează clauzele contractelor cadru şi se regăsesc anexate ordinului ANRE mai sus menţionat, precum şi publicate pe site-ul propriu al furnizorului;
- Furnizorul dumneavoastră va completa în contract clauzele specifice pe care vă recomand să le citiţi cu atenţie;
- Contractul existent îşi păstrează valabilitatea până la data reactualizării lui conform noului contract – cadru, iar clauzele acestuia se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor din contractul – cadru;
- Contractul reactualizat conform contractului - cadru intră în vigoare la data de 1 a lunii care urmează, după 30 de zile de când vă este transmis de către furnizor;
- Noul contract cadru trebuie să vă fie prezentat de către furnizor şi toate demersurile pentru semnare trebuie încheiate până la data de 1 octombrie 2017.

Este bine să vă asiguraţi tot timpul că aveţi la dispoziţie toate informaţiile privind clauzele contractuale, drepturile şi obligaţiile atât ale dumneavoastră, cât şi ale furnizorului. În acest fel veţi beneficia de o colaborare transparentă. Orice nelămuriri aţi putea avea, nu ezitaţi să cereţi informaţii suplimentare furnizorului dumneavoastră privind noul contract cadru.

Puteti consulta ordinul pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţa, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă urmarind urmatorul link: Ordinul 88/2015

 

In urma intrebarilor adresate AFEER, am decis sa venim cu informatii utile consumatorilor de energie electrica. Totodata, vom explica, pe intelesul tuturor, decizii/ordine/legi care intereseaza si produc efecte asupra consumatorilor.

Atentie la contracte

Odată cu deschiderea către concurenţă a pieţei de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic, mic sau mare), să uzeze de dreptul de eligibilitate, adică să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

De remarcat, conform calendarului pentru eliminarea treptată a tarifelor reglementate (inclus în Memorandumul de Înţelegere semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană pe 13 martie 2012), piaţa s-a deschis la 50% pentru consumatorii casnici.

Cum se poate negocia un parteneriat avantajos cu furnizorul de energie electrică?

Un consumator ce doreşte să treacă din regim reglementat în regim concurenţial sau doreşte să îşi schimbe furnizorul, trebuie să fie atent nu numai la preţ, condiţii de plată sau durata contractului, ci şi la alte clauze, precum:
• obligaţia de a actualiza cantitatea de energie ce urmează a fi cumpărată
• obligaţia de a actualiza prognoza structurii consumului
• clauze care îşi produc efecte şi după încetarea contractului
• clauze privitoare la terminarea contractului înainte de termen
• clauze penalizatoare
• condiţii în care părţile pot renegocia clauze din contract

Schimbarea furnizorului nu înseamnă schimbarea calităţii şi continuităţii în alimentarea cu energie electrică!

Consumatorii, în special cei casnici, trebuie să ştie că:

• contractele de distribuţie a energiei electrice sunt reglementate şi au acelaşi conţinut pentru toţi furnizorii şi operatorii de reţea
• calitatea şi continuitatea alimentării sunt atribute legate de operatorul de reţea, nu de furnizorul cu care s-a încheiat contractul de livrare a energiei
• astfel, furnizorul nu poate influenţa numărul şi durata întreruperilor, dar poate asigura comunicarea cu operatorul de reţea pentru creşterea predictibilităţii şi reducerea efectelor

De aceea, diferenţa o face un furnizor orientat către client, transparent, cu flexibilitate în produsele şi serviciile oferite în funcţie de nevoile clientului, inovativ – mereu în mişcare căutând soluţii noi pentru creşterea satisfactiei clientului

Drepturile şi obligaţiile consumatorilor

a) dreptul de acces la reţelele de energie electrică;
b) dreptul de a consuma energie electrică;
c) dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
d) dreptul de a fi informat în legatură cu condiţiile generale de contractare, preţurile şi tarifele aplicabile etc.;
e) dreptul de a solicita furnizorului modificarea şi completarea contractului şi a anexelor acestuia atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
f) dreptul de acces la grupurile şi sistemele de măsurare;
g) dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele de energie electrică;
h) dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate de către furnizor.

Obligaţiile consumatorului de energie electrică se referă la:

a) obligaţia de a achita contravaloarea energiei electrice consumate;
b) obligaţia de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;
c) obligaţia de a nu vinde energia electrică achiziţionată;
d) obligaţia de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
e) obligaţia de a obţine toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări ale instalaţiei de utilizare a energiei electrice;
f) obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea aparatului/sistemului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei electrice;
g) obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel putin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale.
 

Acte necesare pentru încheierea unui contract de furnizare

Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic, furnizorul solicită următoarele documente:

• cererea de încheiere a contractului, cuprinzând datele de contact, declaraţia pe proprie răspundere că în spaţiul respectiv se desfăşoară numai activităţi casnice, precum şi opţiunea clientului casnic privind tipul de tarif aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă, în cazul clientului casnic care alege o ofertă-tip;
• actul de identitate al solicitantului, care se prezintă în original şi se depune în copie;
• actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu deţine un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris, pe propria răspundere, că foloseşte legal imobilul ce reprezintă locul de consum al energiei electrice, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de altă persoană, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, în plus de celelalte acte, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.

La imobilele având destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, dar cu o singură instalaţie de racordare şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:
a) locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare; sau cu
b) persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.

La imobilele având destinaţie de locuinţă, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalaţii de folosinţă comună şi există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei aferent consumului comun se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu:
a) asociaţia de proprietari;
b) o persoană împuternicită în acest sens.
 

Schimbarea furnizorului aduce beneficii

Cele mai frecvente intrebari adresate AFEER fac referire la schimbarea furnizorului de energie electrica. “Doresc sa schimb furnizorul de energie. Ce sa fac?”, ne intreaba cei mai multi dintre consumatori.
Pentru inceput, se impune o precizare: toti consumatorii trebuie sa stie ca, incepand cu anul 2007, cand piata de energie a devenit concurentiala, au dreptul sa opteze pentru orice furnizor de energie electrica.
Cine nu-si doreste preturi mai mici la energia electrica si servicii mai bune sau alte beneficii? Teoretic, este simplu sa schimbi furnizorul: cauti in piata, ceri oferte de la mai multi furnizori si selectezi oferta cea mai avantajoasa pentru tine. Practic, procesul implica timp si rabdare si nu intotdeauna rezultatele sunt pe masura asteptarilor. Trebuie sa stiti ca, desi v-ati schimbat furnizorul, se lucreaza cu acelasi distribuitor. Totodata, reteaua de alimentare si calitatea energiei sunt aceleasi. Dar, daca - in urma negocierilor - obtineti un pret mai bun la energie, merita sa schimbati furnizorul.

Pasi de urmat:

Pasul 1 - contactezi mai multi furnizori pentru a obtine oferte diferite sau poti organiza o licitatie. O lista a furnizorilor este disponibila pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro. Furnizorul de energie este obligat, prin lege, sa îti transmita o oferta de furnizare în maxim 30 de zile. Apoi, evaluezi ofertele primite comparând pretul energiei, durata contractului, conditiile de încetare a contractului, termenele si modalitatile de plata.

Pasul 2 - alegi noul  furnizor si  semnezi un contract cu acesta.  Va trebui sa trimiti vechiului furnizor o notificare cu 30 de zile înainte de încetarea contractului. prin care îi vei aduce la cunostinta ca ai optat pentru un alt furnizor. Noul tau furnizor te va consilia în vederea demersurilor necesare schimbarii contorului de energie electrica, daca este cazul. In cazul in care se impune schimbarea contorului, vei suporta costurile aferente. Atentie! Facturile cde energie electrica trebuiesc achitate la zi.

Pasul 3 - noul tau furnizor va contacta toate partile implicate în vederea citirii indexului contorului aferent datei efectuarii schimbarii furnizorului. Aceasta citire are drept scop stabilirea indexului pentru decontarea finala (indexul de reziliere contract) cu vechiul furnizor, index ce constituie totodata si indexul de la care decurg obligatiile de plata a consumului de energie electrica catre noul furnizor.

Pasul 4 - vei primi o factura pentru decontarea finala, pe care va trebui sa o platesti în termenul de scadenta. Verifica daca aceasta factura este corecta si nu uita sa compari indexul final facturat cu ultimul index citit si indexul initial din aceasta factura cu indexul final din factura anterioara.

 

Mai multe informatii despre schimbarea furnizorului de energie, legislatia aferenta puteti obtine daca accesati urmatoarele documente:

 

Media
Ultimele stirii. Fii mereu informat

Comparator prețuri energie electrică și gaze naturale, pe site-ul ANRE
Începând cu data de 1 iunie 2017, ANRE a pus la dispoziția clienților finali de energie electrica și gaze naturale un instrument de comparare a prețurilor, pe site-ul instituției

Lungu, AFEER: Autoritățile să asculte vocea participanților la piața energiei
Președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, Ion Lungu, consideră că două lucruri sunt importante în acest moment pe piața energiei

Contorul citit lunar umflă factura la energie electrică
Factura la energia electrică ar putea creşte

Vezi stirile »

Agenda evenimente
Suntem cei mai buni in domeniu

November - 2018
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

<<     >>

Vezi evenimentele »

Info legislativ
Cele mai noi reglementari legislative aparute in domeniu

Ordinul 88 din 2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă

Legea nr.123/2012, a energiei electrice si gazelor naturale

Ghidul Consumatorului Eligibil

Vezi legile »