Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Protecția consumatorului

1. Cine este responsabil pentru protecția consumatorilor în zona mea? Ce acțiuni sunt în curs de desfășurare de către aceste organizații pentru a proteja consumatorii?

Autoritatea responsabilă pentru elaborarea reglementărilor obligatorii la nivel național necesare funcționarii sectorului energiei electrice, termice si gazelor naturale si urmărirea aplicării acestora este ANRE.

Autoritatea responsabilă pentru situațiile reglementate de legislația privind protecția consumatorilor este ANPC

2. Nu există nicio ofertă competitivă în zona mea și doar un singur furnizor. Cui ar trebui să adresez privitor la modalitățile de promovare a concurenței?

Odată cu deschiderea totala către concurență a piețelor de energie, toți consumatorii de energie electrică pot încheia contracte pentru furnizarea energiei electrice în condiții de concurență cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează în piața cu amănuntul, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zona geografică de deservire.

3. Care organism public este responsabil pentru promovarea concurenței loiale și eficiente?

ANRE este responsabilă pentru elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.