Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Atenţie la contracte!

Atenţie la contracte!

Odată cu deschiderea către concurenţă a pieţei de electricitate, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică să uzeze de dreptul de eligibilitate, adică să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice.

Cum se poate încheia un parteneriat avantajos cu furnizorul de energie electrică

Un consumator ce doreşte să treacă din piața pentru pentru serviciu universal în regim concurenţial sau doreşte să îşi schimbe furnizorul trebuie să fie atent nu numai la preţ, condiţii de plată sau durata contractului, ci şi la alte clauze, precum:

• factura electronică sau fizic, la alegere;

• centre de relații cu clienții;

• canale de contactare diverse și variabile;

• canale de încasare/plată a facturii;

• call center specializat;

• obligaţia de a actualiza cantitatea de energie ce urmează a fi cumpărată;

• obligaţia de a actualiza prognoza structurii consumului;

• clauze care îşi produc efecte şi după încetarea contractului;

• clauze privitoare la terminarea contractului înainte de termen;

• clauze penalizatoare;

• condiţii în care părţile pot renegocia clauze din contract.

Schimbarea furnizorului nu înseamnă schimbarea calităţii şi continuităţii în alimentarea cu energie electrică!

Un consumator, în special casnic, trebuie să ştie că:

• continuitatea alimentării și calitatea tensiunii sunt atribute legate de operatorul de reţea (distribuitorul), nu de furnizorul cu care au încheiat contractul de furnizare a energiei și de la care primesc factura;

• contractele de distribuţie a energiei electrice sunt reglementate şi au acelaşi conţinut pentru toţi furnizorii/clienții şi operatorii de reţea;

• furnizorul nu poate influenţa numărul şi durata întreruperilor, dar asigură comunicarea cu operatorul de reţea pentru creşterea predictibilităţii şi reducerea efectelor.

De aceea, diferenţa o face un furnizor orientat către client, transparent, cu flexibilitate în produsele şi serviciile oferite în funcţie de nevoile clientului, inovativ – mereu în mişcare căutând soluţii noi pentru creşterea satisfactiei clientului

Drepturile consumatorului

a) dreptul de acces la reţelele de energie electrică;

b) dreptul de a consuma energie electrică;

c) dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia sau a tipului de contract;

d) dreptul de a fi informat în legatură cu condiţiile generale de contractare, preţurile şi tarifele aplicabile etc.;

e) dreptul de a solicita furnizorului modificarea şi completarea contractului şi a anexelor acestuia atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

f) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;

g) dreptul de a solicita furnizorului să comunice cu operatorul de rețea (distribuitorul) și să solicite acestuia să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele de energie electrică;

h) dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate de către furnizor;

i) dreptul de a denunţa orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică, cu un preaviz de 21 de zile.

Obligaţiile consumatorului

a) obligaţia de a achita contravaloarea energiei electrice consumate;

b) obligaţia de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;

c) obligaţia de a nu vinde (permite utilizarea de către un terț) energia electrică achiziţionată;

d) obligaţia de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului;

e) obligaţia de a solicita și obţine toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări ale instalaţiei de utilizare a energiei electrice;

f) obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea aparatului/sistemului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei electrice;

g) obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel putin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale.