Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Cum se poate schimba furnizorul de energie electrică

Cum se poate schimba furnizorul de energie electrică

Pentru schimbarea furnizorului, clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi cu obligaţia de a transmite furnizorului de energie electrică şi operatorului de reţea o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului.

În timpul celor 21 de zile, prețul și celelalte condiții contractuale se mențin conform contractului cu vechiul furnizor. Prin excepție de la această prevedere legislativă, doar în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, un client își poate schimba furnizorul sau tipul de contract, dar va beneficia de prețurile și condițiile din noul contract începând cu data de 01 ianuarie 2021 (legislație în curs de modificare). Dacă își păstrează furnizorul, dar alege să treacă de pe piața serviciului universal pe piața concurențială, furnizorul va regulariza facturile. Dacă schimbă și furnizorul trecând pe piața liberă, Contractul va intra în vigoare potrivit Procedurii de schimbare furnizor, care se va aplica întocmai, fără derogări, iar în acest caz este decizia noului furnizor dacă acordă discounturi sau bonusuri pentru compensarea diferenței de preț achitată de client începând cu data de 01.01.2021.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului

1. - Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul a optat pentru noul contract, pe piața liberă, la noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare dintre operatorii economici deţinători de licenţă de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire.

2. - Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date:

• adresa locului de consum;

• denumirea furnizorului actual;

• codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică;

• valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate;

• datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice;

• alte documente prevăzute în reglementările în vigoare, după caz.

3. - După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.

4. - Clientul final de energie electrică/Noul furnizor în numele clientului final este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.

5. - Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de Notificare este prevăzut de legislaţia în vigoare.

La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către operatorul de reţea în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă operatorul de reţea are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de client sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul de reţea determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv.

6. - În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/operatorul de reţea are obligaţia de a transmite clientului factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

7. - Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.