Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Grup de lucru la AFEER dedicat reglementărilor din domeniul gazelor naturale

Grup de lucru la AFEER dedicat reglementărilor din domeniul gazelor naturale

Asociația Furnizorilor de Energie din România a început discuțiile interne privind îmbunătățirea reglementărilor pieței gazelor naturale, ca parte a activității asociației în domeniul gazelor naturale şi să vină astfel în sprijinul tuturor furnizorilor și traderilor de energie (energie electrică și gaze naturale).

La invitația Consiliului Director al AFEER, a avut loc o primă întâlnire cu reprezentanți ai companiilor care activează în domeniul gazelor naturale, precum și reprezentanții a 10 companii membre ai asociației care au optat pentru statutul de membru multiplu (energie electrică și gaze naturale).

„După o perioadă tranzitorie, de organizare a Asociaţiei, respectiv atragerea de noi membri din rândul furnizorilor și traderilor de gaze naturale, suntem pregătiți să demarăm activitatea pe partea de gaze naturale. La această primă întâlnire, au fost prezenți 25 de participanți, scopul fiind să ne cunoaștem și să facem demersurile pentru constituirea unui grup de lucru dedicat reglementărilor din domeniul gazelor naturale, pe modelul grupului de lucru pe energie existent deja în cadrul AFEER și care funcționează cu succes, având realizări remarcabile”, spune domnul Ion Lungu, Președinte AFEER.

Participanții la întâlnire au apreciat inițiativa AFEER, această activitate imperios necesară în zona reglementărilor în domeniul gazelor naturale, care a lipsit. A urmat o întâlnire împreună cu grupul de lucru de reglementări în domeniul energiei electrice având ca subiect propunerea ANRE de schimbare a standardului de performanță al activității de furnizare, iar în a doua jumătate a lunii iunie va avea loc o întâlnire în care se va stabili componența Grupului de lucru dedicat reglementărilor în domeniul gazelor naturale, urgențele și modul de rezolvare a acestora, a precizat domnul Laurențiu Urluescu, membru al Consiliului Director al AFEER.

După 15 ani de la înființare, Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România a decis să-şi extindă activitatea şi să vină şi în sprijinul furnizorilor de gaze naturale, alfel spus, al furnizorilor de energie. AFEER își dorește să fie o voce puternică, competentă şi unitară a profesioniștilor din companiile care alimentează milioane de consumatori cu energie electrică şi gaze naturale, în condiţii de siguranţă şi fiabilitate. Angajamentul Asociației este pentru dezvoltarea unei pieţe de energie sănătoase, a unui mediu de afaceri transparent şi asigurarea unei informări corecte a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale. Vom continua campania iniţiată în anul 2015 pentru o corectă informare a consumatorilor, în special a celor casnici, având în vedere că un consumator informat este un consumator protejat, astfel că vom dezvolta această campanie și în ceea ce privește gazele naturale, a anunțat Președintele AFEER.

Potrivit Statutului, Asociaţia Furnizorilor de Energie din România este o organizaţie profesională nonprofit, independentă, neguvernamentală, având ca scop principal stabilirea şi susţinerea unei poziţii comune a membrilor săi în chestiuni legate de domeniul comercializării şi furnizării de energie electrică şi gaze naturale. Asociaţia va promova dezvoltarea pieţei, încurajând şi stimulând principii precum competiţia corectă, transparenţa, accesul nediscriminatoriu la piaţă, creşterea organică a acesteia, adoptarea celor mai bune practici internaţionale, aderarea la regulile şi criteriile Uniunii Europene, protecţia mediului înconjurător, creşterea sustenabilă, responsabilitatea socială, managementul etic, precum şi reprezentarea membrilor săi, furnizori de energie (energie electrică şi gaze naturale) în faţa autorităţilor, organismelor cu atribuții în domeniu din ţară şi străinătate, inclusiv pentru realizarea unei mai bune comunicări între partenerii sociali în abordarea problemelor domeniului de comercializare şi furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale.