Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Ce este acciza si cum se calculează?

Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică.

Conform normelor metodologice de aplicare ale art.162 din Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, acciza pentru electricitate se calculează astfel:

A = Q * K * R

unde:

A= valoarea accizei

Q= cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh

K= acciza unitară prevăzută la pct.18 din anexa nr.1 la titlul VII- Accize din Legea

nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

R= cursul de schimb leu/euro