Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Drepturi și obligații

I. Drepturile consumatorului de energie electrică şi gaze naturale:

 1. Dreptul de acces la reţelele de energie electrică şi gaze naturale;
 2. Dreptul de a consuma energie electrică şi gaze naturale;
 3. Dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică şi gaze naturale fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
 4. Dreptul de a fi informat în legătură cu condiţiile generale de contractare, preţurile şi tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, etc.;
 5. Dreptul de a solicita furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 6. Dreptul de acces la grupurile şi sistemele de măsurare;
 7. Dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele de energie electrică şi gaze naturale;
 8. Dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate de către furnizor.

 

II. Obligaţiile consumatorului de energie electrică şi gaze naturale:

 1. Obligaţia de achita contravaloarea energiei electrice şi a gazelor naturale consumate;
 2. Obligaţia de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori rezilierea contractului de furnizare;
 3. Obligaţia de a nu vinde energia electrică şi gazele naturale achiziţionate;
 4. Obligaţia de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
 5. Obligaţia de a obţine toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări a instalaţiei de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
 6. Obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea aparatului/sistemului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei electrice ori a gazelor naturale;
 7. Obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel puţin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale.