Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Practici comerciale incorecte

1. Ce se înțelege prin practică comercială incorectă? Ce pot face în cazul unor practici neloiale?

O practică comercială este incorectă dacă deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori.

Ca cetățean și consumator european sunteți îndreptățit să vi se apere interesele iar autoritățile de reglementare, prin reglementările emise, și autoritățile pentru protecția consumatorilor sunt organismele care au competențe și responsabilități în apărarea intereselor dumneavoastră.

2. Ce este o practică de vânzare înșelătoare? Ce pot face în cazul unor practici înșelătoare?

Practica de vânzare înşelătoare este orice acţiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comercială, inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor și care este menită să-l determine sau susceptibilă să-l determine pe consumator să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o. In cazul unor practici înșelătoare în domeniul energiei vă puteți adresa ANRE.

3. Cu cine ar trebui să vorbesc, dacă cred că am primit informații false, înainte de semnarea contractului? Dar după ce am semnat un contract?

În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la incheierea contractelor in domeniul energiei.

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013.

4. Cu cine ar trebui să vorbesc dacă cred că mi s-a schimbat furnizorul de energie împotriva voinței mele?

Odată cu deschiderea totala către concurență a piețelor de energie, toți consumatorii de energie electrică pot încheia contracte pentru furnizarea energiei electrice în condiții de concurență cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează în piața cu amănuntul, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire.

  • Luați direct legatura cu reprezentanții furnizorului dvs de energie electrică.
  • Explicați-le care este problema dumneavoastră şi ce doriți să obtineți de la ei.
  • Dacă răspunsul nu vă mulţumeşte, contactați ANRE, prezentând eventual și documentele doveditoare.