Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Soluționarea plângerilor

1. Unde pot afla mai multe despre procedura de soluționare a plângerilor a furnizorului meu?

Furnizorul dvs. de energie electrică trebuie să informeze clientul final cu privire la:

  • procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare/mediere a neînţelegerilor precontractuale;
  • procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale;
  • principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice, relevante pentru consumator.

2. Furnizorul meu utilizează avocatul poporului?

Nu. Dacă nu sunteți mulțumit de soluționarea plângerii de către furnizor, vă puteți adresa ANRE.

3. Am nevoie de sprijin pentru soluționarea unei neînțelegeri cu furnizorul sau cu operatorul de rețea. De unde pot solicita asistență fără costuri în cazul unui astfel de conflict?

În cazul neînţelegerilor precontractuale, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358/2013.

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546/2013.

3. Care sunt măsurile de protecție a consumatorilor de energie electrică? Pe cine pot contacta pentru a afla mai multe despre ele?

Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de reţea, în cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de reţea.