Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Măsuri sociale

1. Ce se va întâmpla în cazul în care nu am achitat factura energiei electrice după primirea notificare privind plata facturii?

Este obligația clientului final de a achita contravaloarea energiei consumate.

În cazul în care factura nu este achitată în termenul scadent, aveţi obligația de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancțiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori rezilierea contractului de furnizare.

2. Cum pot evita deconectarea dacă nu pot plăti factura?

Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă operatorului de reţea şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană care locuiește la locul său de consum, necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili.

3. Ce trebuie să fac dacă sunt deconectat?

În cazul locului de consum deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică de către operatorul de reţea, la cererea furnizorului, pentru neplata contravalorii facturii emise în baza contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligația să comunice operatorului de reţea, solicitarea de reconectare a locului de consum, după confirmarea îndeplinirii de către clientul final a obligațiilor de plată către furnizor, conform reglementărilor în vigoare.

În situația deconectării locului de consum, clientul final are obligația să achite sumele restante,taxele de deconectare și reconectare, precum și să constituie garanții financiare în favoarea furnizorului, în conformitate cu prevederile contrractuale.

În situația în care deconectarea locului de consum nu s-a realizat din vina clientului final, acesta trebuie să contacteze de urgență, furnizorul de energie sau operatorul de rețea.

4. Există o definiție a consumatorilor vulnerabili? Ce criterii trebuie să îndeplinesc pentru a fi încadrat în categoria consumatorului vulnerabil?

Prin client vulnerabil se înţelege orice consumator casnic, care, din motive de boală, vârstă, sărăcie sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de servicii adiţionale. Este important pentru clienții vulnerabili ca furnizorul să ofere asistenţă suplimentară.

Criteriul de selectare pe baza venitului scăzut se aplică în funcţie de salariul minim pe economie stabilit prin Hotărâre de Guvern. Clienții vulnerabili cu datorii trebuie să fie protejaţi de la deconectare de către furnizorii lor, prin reeşalonarea datoriilor.

Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă operatorului de reţea şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană care locuiește la locul său de consum, necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili, operatorul de reţea este obligat:

 • să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
 • să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
 • să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
 • să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
 • să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;
 • dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv.

Tipurile de facilităţi specifice, asigurate fiecărei categorii de clienţi vulnerabili sunt următoarele

 • pentru clienţii vulnerabili din motive de venituri reduse, instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială stabilesc cuantumul ajutoarelor financiare acordate, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;
 • pentru clienţii vulnerabili din motive de sănătate/vârstă, OR ia următoarele măsuri:
  1. reduce la minimum întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 115, alin. (3), lit. a);
  2. rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;
  3. asigură o sursă suplimentară la locul de consum al unui client vulnerabil unde are domiciliul o persoană a cărei viaţă este condiţionată de un aparat medical alimentat cu energie electrică.

Dacă este cazul, furnizorul şi operatorul de reţea pot conveni ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv (autocitirea contorului, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă fizică sau electronică a persoanei respective, notificări/sesizări etc.) să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită de titularul locului de consum.

5. Ce sprijin și protecție sunt disponibile pentru consumatori vulnerabili?

Criteriul de selectare a clienţilor vulnerabili pe baza venitului scăzut se aplică în funcţie de salariul minim pe economie stabilit prin Hotărâre de Guvern. Clienții vulnerabili cu datorii trebuie să fie protejaţi de la deconectare de către furnizorii lor, prin reeşalonarea datoriilor.

6. Cum îmi pot reduce consumul de energie pentru a plăti mai puțin?

Eficienta energetica inseamna: economisirea energiei, reducerea cheltuielilor, protectia mediului.

Ceva este mai eficient din punct de vedere energetic daca ofera mai mult pentru aceeasi energie consumata, sau aceleasi servicii pentru un consum mai redus de energie. Pentru a avea o perspectiva cât mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, va rugam sa vizitati pagina de web http://www.economielaenergie.eu şi http://www.anre.ro unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care trebuie sa le folosim, astfel incât rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.

Furnizorul dvs. vă pune la dispoziţie recomandări referitoare la utilizarea eficientă a energiei electrice, și informaţii privind datele de contact ale organizaţiilor clienţilor finali şi ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obţine recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.

7. Pe cine trebuie să contactez pentru a afla despre măsurile locale aplicate consumatorilor vulnerabili?

Trebuie să vă adresați furnizorului dvs. de energie electrică.

8. Venitul meu nu îmi permite investiții în consumatoarele eficiente de energie. Ce altceva aș putea face?

Pentru informații privind eficiența energetică vă rugam sa accesați paginile web http://www.economielaenergie.eu şi http://www.anre.ro unde veti găsi ghiduri, postere, broșuri, care conțin informații privind metodele cele mai bune pe care trebuie să le folosim, astfel incât rezultatele să fie economia de energie, costuri reduse precum și protecția mediului.