Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Schimbarea furnizorului

I.Care sunt furnizorii activi în zona mea?

Lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată pe pagina de internet www.anre.ro, secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.

II. Cum pot denunța contractul și să schimb furnizorul de energie electrică?

Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să uzeze de dreptul de eligibilitate, adica să iși alegă furnizorul dorit și să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Astfel, în cazul în care opteaza pentru furnizarea negociată a energiei electrice consumatorul casnic de energie electrică poate încheia contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează în piața cu amănuntul, negociind cu acesta atât prețul, cât și clauzele contractului de furnizare.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului

 1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici deținători de licență de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire. Lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată la pagina de internet www.anre.ro, secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare către consumatori.
 2. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.
 3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
 4. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte
 5. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de Notificare este prevăzut în anexa la procedura.La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.
 6. Care sunt condițiile generale minime pentru denunțarea contractului în cazul schimbării furnizorului? Trebuie să verificați condițiile contractuale sau vă puteți adresa furnizorului dvs. pentru clarificare.
 7. Am găsit o ofertă mai bună pentru furnizarea energiei electrice și am decis să schimb furnizorul. Cine întreprinde demersurile necesare schimbării? La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.
 8. La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare? Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică este asigurată continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locului de consum.
 9. Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul? Odata cu deschiderea catre concurenta a pietelor de energie, a fost implementat cadrul legal care sa permita tuturor consumatorilor de energie electrica, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), sa uzeze de dreptul de eligibilitate, adica sa isi alega furnizorul dorit si sa incheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.
 10. Pot schimba furnizorul fără să primesc penalități? Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.Invocând caracterul gratuit de schimbare a furnizorului, conferit în mod expres de lege, se apreciază că o potenţială condiţionare a procesului de plata unor compensaţii băneşti este de natură a obstrucţiona finalizarea schimbării furnizorului şi crearea de obligaţii financiare, în sarcina clientului final.
 11. Cât mă costă schimbarea furnizorului? Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia
 12. Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare? Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.
 13. Pe cine aș putea contacta în cazul în care cred că mi s-au perceput taxe pentru schimbarea furnizorului? Contactați furnizorul dvs. de energie electrică. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit vă puteți adresa ANRE accesând pe pagina de internet www.anre.ro.