Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Racordarea la rețea

1. Cui trebuie să mă adresez pentru a fi alimentat cu energie pentru prima dată?

Trebuie să vă adresați operatorului de rețea din zona dvs.;

2. Ce pași trebuie parcurși pentru încheierea contractului?

Paşii de parcurs până la încheierea contractului de furnizare energie electrică sunt:

 • Obţinere aviz tehnic de racordare – de la operatorul de rețea din zona;
  • depunerea documentelor necesare pentru racordarea locului nou de consum însoţită de cererea tip pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
  • emiterea facturii pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare;
  • dovada plăţii taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare;
  • eliberarea avizului tehnic de racordare;
 • Încheiere contract de racordare;
 • Proiectare şi execuţie instalaţie;
 • Recepţie instalaţie;
 • Încheiere contract de furnizare a energiei electrice.

3. Cum pot afla cine este furnizorul meu?

Lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată la pagina de internet www.anre.ro, secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.

4. Nu am un contract de furnizare și nicio ofertă valabilă pentru furnizarea de energie. Ce furnizor de energie este obligat să-mi furnizeze energie în format cadru? Cine este furnizorul meu implicit?

Clienții finali beneficiari de serviciu universal (preponderent clienți casnici) pot opta pentru furnizorul de ultimă instanță (FUI) obligat/opțional sau un furnizor concurențial;

 • ceilalți clienți finali pot opta, după caz, pentru trecerea de la FUI obligat la un furnizor concurențial sau pentru trecerea de la un furnizor concurențial la alt furnizor concurențial;
 • clienții finali beneficiari de serviciu universal care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor concurențial pot reveni oricând la FUI obligat, cu respectarea termenului de notificare, în aceleași condiții cu cele aplicate clienților beneficiari de serviciu universal din portofoliul FUI obligat;
 • clienții care nu beneficiază de serviciu universal și care au încheiat un contract de furnizare energie electrică cu un furnizor concurențial pot reveni la FUI obligat doar în situația în care rămân fără furnizor de energie electrică.

FUI obligați se desemnează de către ANRE pentru o perioadă de 4 ani (cu posibilitate de prelungire), pentru perioada 1 iulie 2018-30 iunie 2022 fiind desemnați:

 • CEZ Vânzare SA, pentru zona Oltenia;
 • E.ON Energie România SA, pentru zona Moldova;
 • Electrica Furnizare SA, pentru zonele Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud;
 • Enel Energie, pentru zonele Banat și Dobrogea;
 • Enel Energie Muntenia, pentru zona Muntenia Sud;

FUI obligați furnizează energie electrică, în această calitate, clienților finali cu locuri de consum amplasate numai în zonele în care au fost desemnați.

FUI opționali se desemnează de către ANRE pentru o perioada de 1 an (cu posibilitate de prelungire), pentru perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019 fiind desemnat Enel Energie Muntenia SA, pentru zonele Oltenia, Moldova, Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud.

FUI opționali furnizează energie electrică clienților finali cu locuri de consum amplasate numai în zonele pentru care au fost desemnați. FUI opțional are obligația de a asigura furnizarea energiei electrice în regim de serviciu universal, în aceleași condiții de siguranță și calitate ca și FUI obligat, la un preț mai mic.

4. Trebuie să semnez un contract pentru a fi conectat fizic la o rețea de distribuție a energiei și dacă da, cu cine?

Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul unui contract de furnizare, dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de reţea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către ANRE.

5. Pe cine trebuie să contactez în cadrul unor întreruperi ale furnizării energiei? Pe cine contactez în cazul în care am altă întrebare de ordin tehnic privitoare la furnizarea cu energie electrică?

Solicitați furnizorului dvs. să ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in reteaua de energie electrica, sau direct operatorului de rețea.

Furnizorul de energie care a încheiat contractul de rețea cu operatorul de rețea la care este racordat locul de consum este obligat să asigure intermedierea între clientul final și operatorul de rețea.

Furnizorul comunică clientului final, în formă scrisă, pe factură sau pe un document separat, și afișează și pe pagina de internet proprie, numărul unui post telefonic pus la dispoziție de operatorul de rețea la care este racordat locul de consum, la care clientul final poate anunța și direct operatorului de rețea întreruperile în alimentarea cu energie electrică.

6. Cine este răspunzător pentru daunele care apar la locul meu de consum datorită întreruperii alimentării cu energie electrică?

Furnizorul de energie poate acorda despăgubiri atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa operatorului de rețea. Despăgubirile pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice se acordă clientului casnic dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • pentru locul de consum unde s-a produs evenimentul există încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu clientul final;
 • clientul casnic a solicitat în scris acordarea despăgubirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale.

Procesul de acordare despăgubiri este reglementat prin Ordinul ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea.

Solicitarea de despăgubire poate fi transmisă furnizorului prin orice orice canal de comunicare scris.

Modalităţile de acordare a despăgubirilor pentru daunele provocate clientului casnic din culpa furnizorului sau a operatorului de reţea sunt puse la dispoziţia clientului casnic de către furnizor.

7. Dacă întâmpin dificultăți financiare temporare, cum pot să evit să fiu întrerupt de la furnizarea cu energie electrică, care este vitală pentru nevoile de încălzire și de gătit ale gospodăriei mele?

Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă operatorului de reţea şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană care locuiește la locul său de consum, necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intră în categoria clienţilor vulnerabili. (informații detaliate la punctul 70).

Pentru neplata la termen a facturii aferente contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul la cererea clientului final, poate negocia cu acesta, în perioada de preaviz, (re)eşalonarea sumelor datorate de clientul final.

8. Ce se întâmplă dacă furnizorul meu ajunge în imposibiliatea de a-mi asigura furnizarea energiei electrice? Cine este furnizorul meu de ultimă instanță?

Clientul final deservit de un furnizor dacă ajunge în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice este preluat de către furnizorul de ultimă instanță (FUI) obligat care furnizează energie electrică, în această calitate, clienților finali cu locuri de consum amplasate numai în zonele în care au fost desemnați.
FUI obligați se desemneaza de către ANRE pentru o perioadă de 4 ani (cu posibilitate de prelungire), pentru perioada 1 iulie 2018-30 iunie 2022 fiind desemnați:

 • CEZ Vânzare SA, pentru zona Oltenia;
 • E.ON Energie România SA, pentru zona Moldova;
 • Electrica Furnizare SA, pentru zonele Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud;
 • Enel Energie, pentru zonele Banat și Dobrogea;
 • Enel Energie Muntenia, pentru zona Muntenia Sud.

9. În cazul unei crize naționale, regionale sau locale sau a altor incidente care afectează în mod serios furnizarea de energie, unde pot găsi informații cu privire la măsurile de urgență?

Întreruperea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale în SEN este justificată pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a SEN, atât la nivel zonal, cât şi la nivel naţional, ca o ultimă opţiune sau atunci când urgenţa situaţiei nu permite luarea altor măsuri. Întreruperea trebuie să se facă în condiţii tehnice prestabilite şi cu asigurarea reluării furnizării cât mai curând posibil.

În cazul unei crize naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale caracterizate prin deficite cronice de energie, OTS propune ministerului de resort punerea în aplicare a Normativului de limitări. Punerea în aplicare a Normativului de limitări şi perioada în care acesta se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile în care se realizează întreruperea, respectiv limitarea furnizării în astfel de situaţii sunt precizate în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie şi în Codul tehnic al reţelei electrice de transport, în Standardele de performanţă a reţelelor electrice, aprobate de ANRE, precum şi în procedurile specifice emise de OTS şi avizate de ANRE (în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice, nr. 64/2014, cu modificările ulterioare).

Furnizorul dvs. de energie electrică va furniza, de asemenea, informații privitoare la incidente care afectează în mod serios furnizarea de energie electrică pe pagina web proprie.